Reklamcılıkta İnovatif Fikir Nedir?

‘’Parlak fikirlere sahip olabilirisiniz, ancak bunları satamazsınız fikirleriniz sizi hiçbir yere götürmez.’’ -Lee Lacocca…

Türkçede”yenilik” anlamını ifade eden inovasyon Latinceden dilimize yerleşmiştir. Problemleri inovatif fikirler ile birleştirerek, çözümlemek amaçlı yapılan çalışmalardır. İnovatif dilimizde ki karşılığı “yenilikçi” olarak geçmektedir. İnovasyon, yeni fikirler, farklı düşünceler yaratarak, uygulamaya geçmektir. İnovatif fikirlerin amacı, meydana gelen problemleri çözüp yenilemek veya ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalar geliştirmektir.
Rekabetçi olabilmek için, küresel pazarlara standart ürünler sunmak artık yeterli değil. Ürün veya hizmeti yeniliklerle daha çekici ve kullanışlı hale getirmek onları daha pazarlanabilir kılıyor. Bu inovasyon süreci yaratılmadan, bilgi ekonomisinde verimlilik, büyüme ve rekabet avantajı elde edilememektedir.

Yenilik Denildiğinde

Yenilik denildiğinde ilk başta ürün inovasyonu demek gelebilir, fakat pazarlamanın ilgi alanına giren her konuda inovasyon yapılabilir. Şirketlerin müşteri ilişkileri süreçlerinde gerçekleştirdiği yenilikler çok daha etkili sonuçlar doğuruyor.
Bu açıdan bakıldığında firmaların mutlaka yeni bir ürün yaratma sorumluluğu olmayabilir, fakat her birinin yenilikçi bir yaklaşımla müşteri ilişkileri geliştirme ve yeni teknolojilerden faydalanma konusunda mutlak bir zorunluluğu bulunuyor.

Bizce

En hızlı gelişen alanlardan biri olan reklamcılıkta da birçok inovatif örnek görebiliriz. Şirketlerin reklam anlayışı günümüzde pazarlama alanında en yaratıcı ve farklı alan olmak zorundadır. Bu yüzden yaratıcı işler çıkarmak reklam şirketleri açısından bir zorunluluk olarak görülüyor.